Ontzorgen

Bij de inrichting van een nieuwbouw en een op handen zijnde verhuizing komt organisatorisch veel kijken. Het ‘aan boord hebben’ van mensen die vaker met dat bijltje gehakt hebben en van de hoed en de rand weten is dan van grote waarde. Lucie en Liesbeth kunnen bepaalde werkzaamheden volledig voor u uitvoeren. Voordeel is dat u uw eigen werk kunt blijven doen. Regelmatig overleg zorgt er voor dat de route die u als organisatie voor ogen hebt kunt blijven volgen. PAC’90 adviseert, maar u bent en blijft de baas.